Klokkeklovnene i media

 

Les saker om oss her

Aftenposten: Kan klovner gjøre hverdagen til demente bedre?

NRK Østlandsendingen: Husker ikke gårsdagen, men kjenner igjen klovnene

NRK Dagsrevyen: Klokkeklovner og demente

Innblikk Tromsø Kommune: Les artikkelen her

Østlandets Blad: Magisk omsorg

VG Helg: Lindrer med latter

Sunnhetsbladet: Skaper kontakt og sprer glede hos demente

Mat og Helse: Frem fra glemselen 

Sykepleien: Klovneri for et øyeblikk 

Sør-Tromsøya Sykehjem: Brukerrådets evaluering av Klokkeklovnene