Om oss

Lykke er å se gleden i andres øyne. 

Klokkeklovnene fokuserer på pasienter/beboere som er rammet av demens. Demens vanskeliggjør kontakt med omgivelsene. For pårørende og helsepersonell er det vanskelig å finne aktiviteter som oppleves som gode positive opplevelser. Fellesunderholdning og andre fellesaktiviteter oppleves av mennesker med demens som støyende, forvirrende og uangripelige. Eldre mennesker med demens trenger å bli sett i sin egen opplevelsesverden. Når ord og tale ikke lenger fungerer som før kan det være godt å møte noen som kommuniserer på andre måter.

Klokkeklovnene er ikke sirkusklovner. Det er demenskompetente kommunikatører. Med klovnenes ukompliserte tilnærming, sin usedvanlige tilstedeværelse, og med stor respekt for de eldres livsvisdom, snur de sammen verden på hodet i positiv forstand. En ubestemmelig lyd blir til en sang, den demente kommer i førersetet, og det som oppfattes som «feil» blir i denne verden endret til «suksess». Frykt, uro og forvirring hos den demente blir forandret til lettelse, glede og trygghet. Klokkeklovnene og den demente skaper sammen det gode øyeblikket, og en svært god opplevelse i hverdagen.

Siden Klokkeklovnene startet opp i 2010 har mange sykehjem og demente rundt i Norge hatt gleden av Klokkeklovnenes besøk. I starten fokuserte vi utelukkende på de demente, men det oppstod raskt et behov for å lage egne kurs og samlinger for helsepersonell og pårørende. På nye sykehjem i dag har vi alltid et oppstartkurs med de ansatte, for å øke forståelsen av metodene Klokkeklovnene bruker i sitt arbeid. Disse kursene har fått meget god mottagelse. For sykehjem som har hatt besøk av Klokkeklovnene tidligere tilbys det fordypnings- og videreutviklingskurs.