Om oss

Gledelige møter med etterklang

Foto: Lillian Julsvik

Vårt mål er å fremme glede og forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med en demenssykdom.

I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles fram mot 2040. Dette er damer og herrer som har levd lange og innholdsrike liv, men som nå ofte føler seg isolerte, forvirrede, redde og som sliter med å takle hverdagens kompleksitet. Felles aktiviteter – og kulturtilbud passer ikke alltid for denne målgruppen.

Alle som jobber i Klokkeklovnene er skuespillere og scenekunstnere i bunn. En stor del av vår utdannelse og vårt yrke handler om kommunikasjon. Å formidle et budskap gjennom tekst og kropp. Videre er vi spesialtrente i å kommunisere med mennesker som har en demenssykdom.

  • Vi besøker mennesker som bor på sykehjem.

  • Vi jobber alltid i par.

  • Alt vi gjør er improvisert i møte med beboeren.

  • Vi ser etter det friske.

  • Empati, autentisitet og lekenhet er kjernen i vår tilnærming.

  • Fokuset vårt er på den enkeltes behov.

  • Livsglede hele livet.

Vi mener at livet skal glede helt til det er slutt. Og livet inneholder jo humor, musikk, drømmer, poesi og nærvær med andre mennesker!

Inspirasjonskurs for helsepersonell:

Siden Klokkeklovnene startet opp i 2010 har mange sykehjem og mennesker som lever med demens rundt i Norge hatt gleden av Klokkeklovnenes besøk. I starten fokuserte vi utelukkende på mennesker som har demens, men det oppstod raskt et behov for å lage egne kurs og samlinger for helsepersonell og pårørende. På nye sykehjem i dag har vi alltid et oppstartskurs med de ansatte, for å øke forståelsen av metodene Klokkeklovnene bruker i sitt arbeid. Disse kursene har fått meget god mottagelse. For sykehjem som har hatt besøk av Klokkeklovnene tidligere tilbys det fordypnings- og videreutviklingskurs.

Noen tilbakemeldinger på kurset fra helsepersonell i Tromsø:

«Det var fint å få oppleve å få være i de eldres

rolle/situasjon.»

 ”Ordet «ja» er nyttig i jobben vår.”

 ”Jeg vil bruke dette og gjerne lære mer om

dette.”

 ”Kurset anbefales til alle som jobber i

eldreomsorgen!”

 ”Vi kan kommunisere på ulike måter.”

”KlokkeKlovnene har forstått hva som er viktig

i kommunikasjonen med

personer med demenssykdom.”

 ”Jeg lærte å se daglige situasjoner på jobb i et

nytt lys.”