Styret

Styret består av:

  • Håkon Iversen (konstituert styreleder). Sosial innovatør og del-grunnlegger av SoCentral. Har bred erfaring i å styre store og komplekse prosjekter i både offentlig og privat sektor.

  • Patrick van den Boom (styremedlem). Kunsterisk leder for Klokkeklovnene. Patrick har erfaring fra 2001 der han startet som «care-clovn» i Nederland. Han har arbeidet i Klokkeklovnene siden 2010, og driver i tillegg Clownschool International.

  • Anette Løbach (styremedlem). Annette er skuespiller og Klokkeklovn, og har erfaring fra blant annet Dyreparken og flere andre spennende produksjoner.

  • Eline Synneva Lorentzen Ingstad (styremedlem). Eline er styremedlem og daglig leder i Lobostiftelsen, og underviser i sosialt entreprenørskap ved Universitet i Oslo. Hun jobber også i investerings- og utviklingsselskapet Stratel. Hun har gjennomført et doktorgradsprogram i sosialt entreprenørskap, og har hatt en interesse for sosialt entreprenørskap i flere år.

  • Heidi Wang (styremedlem). Heidi er grunnlegger og daglig leder av NOEN AS. Hennes selskap har utviklet tjenester til forebyggende og helsefremmende bruk ved kognitiv svikt og demens hos voksne. NOEN AS støtter den pårørende og tar en del av ansvaret på den pårørendes vegne.

  • Åsa Hillingseter Løyning (styremedlem). Åsa Hillingseter Løyning har vært medlem av Klokkeklovnene siden 2013, og sittet i styret siden 2014. Hun er scenekunstner. Gjennom hele videregående jobbet Åsa på et aldershjem. Åsa har også studert kulturelt entreprenørskap og interesserer seg organisasjonsutvikling.